سوتی بکام در چین !!!

دیوید بکام که به دعوت فدراسیون فوتبال چین در این کشور به سر میبرد، با هدف ترغیب جوانان به فوتبال و گسترش این رشتهء ورزشی، به نقاط مختلف چین سفر میکند. در یکی از برنامه های او در این تور چند روزه، دقایقی با همان لباس"پلو خوری" پا به توپ شد و خواست تا مهارتش در زدن ضربات آزاد را به نمایش بگذارد، اما کفش نامناسب کار دستش داد!
/ 0 نظر / 36 بازدید